Självtest – Källkritik 2.0 – Begrepp – Kortsvar

 

Vad innebär det att Kombinera till något nytt?

Vad innebär det att Bekräfta påståendet

Vad innebär Auktoritetstroende?

Vad innebär att Servera en färdig tolkning?

Vad innebär att Anonymisera?

Vad innebär Berättelser (helhet)?

Vad är Fabricerade bilder?

Vad innebär det att Beskära?

Vad innebär det att Följa påståendet uppströms

Vad innebär det att Källan är det den utger sig för att vara

Vad innebär Byt kontext?

Vad innebär det att Photoshopa?

Vad innebär frågan Försöker källan påverka mig?

Vad innebär Name it to tame it!

Vad innebär Care before you share!

Vad innebär det att någon tjänar på det?

Vad innebär det att Skaffa en helhetsbild

Vad innebär Confirmation bias?

Vad innebär det att Byta kontext?

Vad är Arrangerade bilder?

Vad innebär det att Bakgrundskolla författaren

Vad innebär Låt läsaren sluta cirkeln (helhet)?

Vad innebär Sociala bevis?