Självtest – Källkritik 2.0 – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Varför är det bra att använda de fyra snabba till källorna?
 2. Vad innebär det att en källa är pålitlig!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Hitta en källa som försöker påverka dig i dina sociala medier! Vilka manipulationstekniker använder den sig av?
 2. Analysera följande bild med hjälp av Källkritik 2.0:

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Jämför den klassiska källkritiken med den fördjupade källkritiken! Vilka skillnader hittar du?
 2. Jämför den klassiska källkritiken med källkritik på bilder! Vilka likheter och skillnader hittar du?

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Är källkritiken eller manipulationskollen bättre om du behöver analysera en influencers youtube-kanal? Motivera!
 2. Vilken av de fyra snabba är viktigast att lära ut till skolelever? Varför?

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skapa ett inlägg som har påverkan som syfte, men försök att dölja det så mycket som möjligt! Dela det med dina vänner på sociala medier och se hur långt det sprider sig,
 2. Skapa en uppgift för skolelever där de måste tillämpa Källkritik 2.0!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!