Självtest – Informationssökning – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Vad innebär det att snabbkolla snippets?
 2. Förklara för en 12-åring hur algoritmer påverkar hens sökningar på Google!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Vad bör du göra när du kommer till en ny, obekant sajt som har information som du behöver?
 2. Du har sökt efter information om “bilar” men får inga bra sökträffar. Hur bör du gå vidare?

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Analysera problemen som Google skapar – vad kan du själv göra för att slippa dem?
 2. Analysera begreppet Användbarhet, det vill säga vad som gör sökträffar mer eller mindre användbara!

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilken sökteknik är mest lämplig när du behöver information om svarta hål?
 2. Rangordna de fyra värsta problemen som Google innebär! Motivera ditt svar!

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skapa en hemsida som aktivt försöker vilseleda läsaren så mycket som möjligt! När du är klar kan du vända på resonemangen, så vet du hur en seriös hemsida skulle se ut!
 2. Skapa en uppgift för högstadieelever där de måste tillämpa alla olika söktekniker!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!