Självtest – Fakta, åsikter och tolkningar – Begrepp – Kortsvar

Vad är Tolkning?

Vad är Värdepåstående?

Vad är Sakförhållande?

Vad är Åsikt?

Vad är Perspektiv?