Självtest – Fake news – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Vad innebär det att manipulera någon?
 2. Bevisa att det är sant att en lögn blir sannare om den upprepas många gånger!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Du läser en artikel i Dagens nyheter och inser att det som står där inte är sant. Vad är det troligen för slags information?
 2. Hur gör du om ska skriva en inlämningsuppgift om fusk och ska “Keep it simple, stupid”?

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Analysera begreppen Fake news, Alternativa fakta, Filterbubbla, Ekokammare och Faktaresistens? Vilka likheter och skillnader ser du?
 2. Analysera begreppet Information!

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilket av följande begrepp är värst i för samhället? Motivera!
  • Fake news
  • Alternativa fakta
  • Filterbubbla
  • Ekokammare
  • Faktaresistens
 2. Rangordna tipsen för att desarmera desinformation utifrån deras effekt på den som ska “omvändas”! Motivera ditt svar!
  • Back fire-effekten
  • Håll dig till fakta
  • Upprepa inte felaktigheter
  • Förklara varför fakta är korrekta
  • Keep it simple, stupid

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Hur skulle du göra för att övertyga en inbiten kommunist att marknadsekonomi faktiskt är bra!
 2. Hur skulle du gå tillväga för att få folk att köpa faktapåståendet “Ryssarna var dopade under OS i Tokyo 2020”!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!