Självtest – Bildanalys – Begrepp – Kortsvar

Definiera begreppet med dina egna ord!

Vad är Fabricerade bilder?

Vad är Hjärnan tolkar?

Vad är Tankekoppling?

Vad är Kombinera till nytt?

Vad är Deep fake?

Vad är Beskära?

Vad är Byta kontext?

Vad är Kontext?

Vad är Ögonen ser?

Vad är Arrangerade bilder?

Vad är Tolkningsnycklar?

Vad är Photoshopa?