Självtest – Bildanalys – Begrepp – Förklara tankemodeller

Förklara hur de olika begreppen i tankemodellen hänger ihop!

(C) Niklas Ericsson

Tillbaka