Självtest – Argumentationsanalys – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Varför är argumentation ett “schysstare” sätt att påverka någon än retorik?
 2. Förklara för en 10-åring vad ett outtalat antagande är!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Hur bör du bygga upp din argumentation om att vi måste satsa mer pengar på att rädda blåvalarna?
 2. Hitta på ett argument för att skärpa fängelsestraffen som har låg hållbarhet med hög relevans?

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Välj en debattartikel i någon av dagstidningarna på nätet och analysera den!
 2. Hitta en debatt på ett oseriöst forum (till exempel Flashback) och analysera den!

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Hitta en debattartikel och utvärdera argumenten utifrån argumentens relevans!
 2. Vilket är de tre bästa argumenten för att påverka politiker så att de gör mer för klimatet? (Här kan du även ta hjälp av metoder som finns i Desarmera desinformation!)

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skriv en seriös debattartikel som argumenterar tvärtemot din politiska hållning!
 2. Skapa en lektion för högstadieelever som lär dem argumentationsanalys!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!