Pröva själv – Tolka statistik – Övning 7

Lag A hade en yngre genomsnittsålder än lag B och flickan var äldst i lag A, men yngst i lag B.

Tillbaka