Pröva själv – Tolka statistik – Övning 2

Försök att få Sverige att framstå som bättre utifrån kategorierna (i det här fallet kategorin våldtäkt) för statistiken!

Kom ihåg dock att detta är en svår fråga som kräver stora kunskaper!

Du hittar statistiken här!

Nästa