Pröva själv – Tolka statistik – Övning 19

Försök att få Sveriges statistik att framstå som bättre eller sämre med hjälp av olika mätskalor!

Du hittar statistiken här!

Nästa