Pröva själv – Tolka statistik – Övning 16

Table of Contents

2D

Om du använder sektordiagrammet i enbart 2D är det faktiskt ganska bra. Din läsare får en bra uppfattning om fördelningen av det du vill visa.

Men försiktig med att använda sektordiagram för att visa förändring över tid! Eftersom detta diagram visar hur något fördelar andelar av 100 % (i det här fallet de olika ländernas andelar av de totala anmälningarna), så kommer det inte att visa de absoluta talen.

Om du nu jämför diagrammen från 2013 och 2018, så ser det ut om att våldtäkterna ökat i England, men minskat i de övriga länder, bland annat Sverige.

Men anmälningarna ökar i absoluta tal i alla länder! Eftersom Englands andel ökar, så måste övriga minska. Det är alltså Sveriges andel av anmälningarna som minskar, samtidigt som anmälningarna ökar (i absoluta tal).

3D

Nu kommer vi till de fula knepen! Om du vill framställa Sveriges anmälningar som färre än vad de i verkligheten är (och därmed få Sverige att framstå i bättre dager), så placerar du Sverige längst upp. Den totala arean för den blå andelen blir nämligen avsevärt mycket mindre än för den gula andelen:

Men om du vill framställa Sverige i sämre dager gör du tvärtom, så placerar du Sverige längst ner. Arean blir större, vilket gör att din läsare uppfattar den som större än den är:

Det går att göra det ännu värre! Ändra lutningen på sektordiagrammet, så ser den blå andelen ännu större ut:

Tillbaka