Pröva själv – Tolka statistik – Övning 15

Här nedan följer några exempel på hur du skulle kunna manipulera axlarna för att framställa Sveriges statistik som bättre eller sämre:

  • Exempel 1

Detta borde kanske vara utgångspunkter, där Y-axeln visar alla talen och får med hela den största stapeln.

  • Exempel 2

Här är Y-axeln manipulerad. Den är vald att visa talen 0-1000. Det gör att förändringarna ser ut att vara väldigt små – om de ens går att upptäcka!

  • Exempel 3

Här börjar Y-axeln vid 50 anmälningar per 100 000 personer. Det gör att förändringarna ser större ut!

  • Exempel 4

Detta exempel kanske kan få vara utgångspunkten för linjediagrammen.

  • Exempel 5

Här är X-axeln utdragen, vilket gör att förändringarna ser mindre ut.

  • Exempel 6

Och här är X-axeln komprimerad, vilket gör att förändringarna ser större ut.

  • Exempel 7

Nu är båda axlarna manipulerade, vilket gör effekten ännu större – nämligen att förändringarna ska se så små ut som möjligt.

  • Exempel 8

Och nu pressar du axlarna ännu mer!

  • Exempel 9

I detta fall har du försökt göra Sveriges förändringar så tydliga som möjligt, genom att manipulera båda axlarna. Visst ser det illa ut!

Men kom ihåg att det egentligen inte finns något fullständigt neutralt sett att presentera statistik på, även om jag antytt att det finns en variant som “utgångspunkt”!

Tillbaka