Pröva själv – Tolka statistik – Övning 12

Du får Sverige att framstå som bättre genom att jämföra med ett annat land.

I England genomförde 58657. Det är mer än en våldtäkt var tionde minut! Var 10:e minut!!! I Sverige är det en bråkdel av detta.

Observera vagheten i den sista meningen: en bråkdel kan vara vad som helst (som är ett bråk) till exempel 99/100.

Men vill du få Sverige att se sämre ut kan du bara ett “stort” tal utan kontext:

I Sverige genomfördes hela 7575 våldtäkter 2018! Det är nästan en våldtäkt i timmen!

Tillbaka