Pröva själv – Tolka statistik – Övning 11

Sveriges statistik bygger på mängder av data, vilket gör att den står på säker grund, men det finns ett annat land som har små tal, som vi kan använda för att få Sverige att framstå som bättre.

Vi jämför Sverige med Montenegro:

Nu ser det bättre ut för Sverige!

Eftersom Monenegros statistik är så liten så kommer alla förändringar som finns i deras statistik vara extremt osäkra. Det beror sannolikt mer på slumpen än på verkliga förändringar.

Det är förstås något fel på Montenegros statistik. Med en befolkning på drygt 600 000 människor är dessa siffror alldeles för låga. Våldtäkter är – tyvärr – vanligare än så! Statistiken beror rimligen på ett annorlunda rättssystem och kanske en annan uppfattning om vad en våldtäkt är, hur skamlig den är för offret och/eller när en sådan bör anmälas.

Tillbaka