Pröva själv – Tolka statistik – Övning 10

Om du inte ger dina läsare någon kontext eller något att jämföra med, så kan du ta nästan vilket tal som helst ur statistiken.

Du kan få ett ensamt tal att bli tolkad i den riktning du vill genom att lägga till dina egna tolkningar om det: ”Det visade sig att ökningen var ’oroande’, ’hoppingivande’, ’stor’ eller ’liten’.”

Om din läsare inte har tidigare kunskaper om ämnet så är hen utlämnad till dina fakta- och värdepåståenden.

Tillbaka