Pröva själv – Tolka statistik – Övning 1

Rimligen kan vi vara mer säkra på den svenska statistiken än många andra länders statistik, eftersom vi har väldigt bra och rättssäker officiell statistik. Det gör att Sveriges siffror är pålitliga.

Problemet med det är att statistiken över våldtäkterna i Sverige inte är särskilt smickrande.

För att ändra på det skulle du kunna gå tillväga på två sätt:

  • Mörka källorna, så att det inte går att se varifrån statistiken kommer.

Alla som är kunniga i statistik och uppmärksamma kommer att märka att det saknas källor, vilket gör statistiken mindre trovärdig:

Källor saknas!

Observera dock att om du mörkar källor i “korrekt” statistik så kommer den att framstå som dålig, medan det kan vara ett sätt att undgå att bli granskad om du har falsk statistik.

  • Lyft fram brister i den svenska statistiken när du presenterar den.

All statistik har brister, men om du bara nämner bristerna för svensk del, så kommer dina läsare att tro att just den är mindre pålitlig.

Tillbaka