Pröva själv – Studietekniker – Övning 4

Skriv ner dina begrepp (Cornellmetodens ledtrådar) på ett papper. Här har jag gjort det med ledtrådar till slaveriets historia:

Gruppera begreppen utifrån vilka som hör ihop med vilka. Här har jag gjort det med ledtrådarna till slaveriets historia under antiken.

Välj sedan en lämplig tankemodell, som du tror kan fungera. Tre bra modeller att börja med brukar vara strukturerad mind map, flödesschema eller begreppshierarkier. Jag valde här en strukturerad mind map.

Koppla därefter ihop så många begrepp som möjligt med varandra. Detta är bra för att bearbeta begreppen (eftersom du måste förstå vad begreppen betyder och hur de hänger ihop). Men risken är att det blir rörigt och ”för mycket”.

Gör nu en ny tydlig och översiktlig tankemodell – eller flera om det behövs … Du ska helst inte använda mer än cirka 20 begrepp. Detta är särskilt bra för bildminnet, eftersom det ger en extra minneskrok, så att du minns modellen till provet. Det är en fördel att arbeta digitalt, till exempel i Powerpoint, eftersom du sannolikt behöver göra flera olika försök.

Ibland kan du sätta ihop flera olika tankemodeller. Här har jag kopplat ihop flera tankemodeller för slaveriets historia från olika tidsepoker. Fördelen här är att du får med allt på ett och samma papper, men nackdelen är att det är för mycket information.

Tillbaka