Pröva själv – Lästekniker – Övning 6

– De letar efter mig.

Bearbetat efter en text av Maj-Britt Sandberg: https://slideplayer.se/slide/2609261/

Nästa