Pröva själv – Lästekniker – Övning 4

I ett experiment lät man några studenter läsa den text du precis läst:

Provo är ett pittoreskt kungadöme i Frankrike. Corman var först i tronföljden till tronen i Provo. Han var så trött på att vänta. Han trodde att arsenik skulle fungera. Corman gick till förrådet. Han gömde arseniken i sina kläder. Kungen tittade ut genom fönstret. Hans bägare var på bordet nära dörren. Kungen blev sjuk efter att ha druckit. Corman visste att han snart skulle bli kung.

Medan andra fick läsa en utförligare text:

Provo är ett pittoreskt kungadöme i Frankrike. Corman var först i tronföljden till tronen i Provo. Han ville bli kung [mål]. Han var så trött på att vänta. Han bestämde sig för att förgifta kungen [plan]. Han trodde att arsenik skulle fungera. Corman gick till förrådet. Det fanns arsenik i förrådet [tillstånd]. Han gömde arseniken i sina kläder. Kungen tittade ut genom fönstret. Hans bägare var på bordet nära dörren. Kungen blev sjuk efter att ha druckit. Corman visste att han snart skulle bli kung.

Båda grupperna var nästan lika säkra på att de hade sett två av de markerade meningarna (mål och plan), oavsett om de faktiskt läst dem eller inte. Däremot var de studenter som inte sett meningen om tillståndet säkra på att de inte läst den. Trots det så hade de ändå tolkat texten på samma sätt.

För att förstå en text – särskilt en berättelse – är det nämligen särskilt viktigt att förstå personers mål och planer. Men eftersom vi inte kan se sådana saker, så lägger vår hjärna in dem på egen hand.

Tillbaka

  • Läs mer om hur hjärnan fyller i texten med information för att skapa mening här!
  • Läs mer om hur berättelser är ett effektivt sätt att förmedla ett budskap här!