Pröva själv – Lästekniker – Övning 1

Johan visste att hans hustrus operation skulle bli mycket dyr. Men som tur var fanns ju farbror Vincent. Han sträckte sig efter mobilen.

Svaren är förstås oerhört enkla, men jag valde dem för att de tydligt visar hur man gör när man läser på raderna.

  • Hur många män omnämns i texten? Två stycken!
  • Vad heter männen? Johan och Vincent!
  • Hur är Vincent släkt med Johan? Vincent är Johans farbror!

Tillbaka