Pröva själv – Lästekniker – Övning 0

Jag själv är ganska säker på att hon är ganska ointresserad av att informera dig om att det ligger smutsiga kläder på golvet.

För det första är det nog dina kläder som ligger där, inte någon annans.

För det andra är det inte ett konstaterande som hon vill informera dig om. Hon vill att du plockar upp kläderna och – åtminstone – lägger dem i tvättkorgen. Det är en uppmaning.

Om det dessutom är så att hon den senaste tiden blivit så irriterad på dina smutsiga kläder att hon hotat med att inte bjuda dig på den där resan, om du inte hjälper till mer, så bör du kanske dessutom vara lite orolig. Det kanske inte bara var en uppmaning, utan även ett sätt att tala om för dig att du kan glömma resan.

Om du bara läser orden på raden så får du en förståelse av texten. Men det kan finnas massor mellan raderna också.

Nu är din hjärna uppvärmd för att lära sig några olika sätt som du kan läsa texter på.

Tillbaka