Pröva själv – Läsförståelse – Övning 3

Svaret på frågan om den ljugande/sanningstalande styrmannen är att han skrev något som var irrelevant för loggbokens genre. Enligt den ska man bara skriva ner viktiga saker som avviker från det normala.

På så sätt kan man hävda att han ljög när han talade sanning. Jag kallar det för lögnaktiga sanningar.

Tillbaka

Läs mer om lögnaktiga sanningar som en del av Kritisk bildanalys!