Pröva själv – Läsförståelse – Övning 3

Läs texten:

Under en lång resa ute till havs upptäckte båtens kapten en dag att styrmannen var berusad. Denne fick en utskällning och kaptenen skrev i loggboken: ”Idag den 3/5 var styrmannen onykter!” Vid ett senare tillfälle hade styrmannen fått nys om vad kaptenen skrivit om honom och när styrmannen fick möjlighet hämnades han genom att skriva i loggboken: ”Idag den 6/7 var kapten nykter!”

Hur kan man hävda att styrmannen ljuger när han talar sanning?

Nästa