Pröva själv – Läsförståelse – Övning 2

Vad betyder följande mening?

Han uppnådde inte sin hälsopotential.

Nästa