Pröva själv – Läsförståelse – Övning 1

Börja med att fundera över vad du själv gör när du läser en text – både om det är för nöje eller om det är för att lära dig något!

Försök att sammanfatta i, säg, tio punkter dina bästa råd för en gymnasieelev hur man ska göra när man läser.

Nästa