Pröva själv – Kritiskt tänkande – Övning 0

Nu är din hjärna uppvärmd, vilket gör att du kommer att ha det lättare att lära dig detta tankeredskap.

Tillbaka