Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 9

Därför att den titel en människa har inte betyder något egentligen. Det är kunskaperna bakom titeln som är det intressanta. Och bara de kunskaper som är användbara i den specifika situationen.

Nu kan det för all del vara så att Timothy Snyder är en expert även på apputveckling, men det är ingenting som jag vet något om. Skulle det vara så blir valet mycket svårare.

Tillbaka