Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 9

Vilken av personerna är mest trovärdig?