Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 9

Min gissning är att du tyckte att Timothy Snyder var trovärdigare på grund av:

  • Han är professor och har en massa kunskaper, medan pojken är en … skolpojke.
  • Han är äldre och har därmed mer erfarenhet.
  • Han är mer uppklädd än pojken.

Det är detta som man brukar mena med auktoritetstroende.

Nästa