Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 8

Om du svarade alternativ A, det vill säga att du valde att ändå gå ut och festa, så kan det vara så att du skulle må bra av att tala med en relationsexpert …

Varför ska du välja alternativ B (Nej, det är klart att jag helst av allt vill vara hemma med dig. Jag messar dem och säger att jag inte kan följa med)?

Därför att det är vad hen vill! Och hen lade upp det väldigt tydligt för dig. Hen försökte rikta dina tankar med hjälp av en ledande fråga …

Nästa