Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 8

Vilket alternativ väljer du?