Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 29

Det blir oerhört svårt att argumentera med eller mot faktapåståenden efter denna bild, trots att påståendet formellt sett är ett faktapåstående. Det dog många, många människor när de försökte ta sig över Medelhavet. Och många av dem var barn. Det är helt korrekt och kan kontrolleras.

Vad som händer är att det smygs in värdepåståenden i debatten, öppna, maskerade eller osynliga. Och de framställs som fakta!

Den fruktansvärda bilden på pojken användes på många sätt och kom att påverka debatten om EU:s flyktingmottagande, i alla fall på kort sikt.

Observera att jag inte säger att det är fel att argumentera med hjälp av känslor eller värdepåståenden, bara att sådana argument är svåra att genomskåda och framförallt värja sig emot.

Nästa