Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 27

Bilden säger att Obama är som Hitler, vilket förstås är ett felaktigt och löjeväckande påstående. Obama är snarare Hitlers motsats.

Argumenten för att det skulle vara så är heller inte rimliga utan felaktiga. Att båda två är goda talare har förstås ingenting med vilkens sorts ideologiska värderingar de har. Inte heller om de har varsin symbol.

Det är en analogi, men en falsk analogi.

Tillbaka