Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 25

Det är nog närmast en politisk fråga, som i alla fall inte jag har något bra svar på.

Tillbaka