Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 23

Vi fortsätter med Kalle:

“Jag tycker att vi borde slänga ut invandrarna ur landet, sa min motståndare” sa Kalle.

Vad tycker du nu om Kalle?

Och vad tycker du om hans motståndare?

Nästa