Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 23

Läs följande uttalande:

“Jag tycker att vi borde slänga ut invandrarna ur landet!” sa Kalle

Vad tycker du om Kalle?

Nästa