Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 21

Titta nu på “statistiken”:

Jag fick en gång på forskarutbildningen lära mig att det är onödigt med tabeller om man enkelt kan skriva det i en mening eller två. Och det går ju: “Du får 4 829 729 kr utan en försäkring men 10 884 329 kr med en försäkring.”

Så varför använda en onödig visualisering?

Ett tips till: Det är något fel med visualiseringen – kan du hitta det?

Nästa