Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 21

Beteckningen “Annons” är utbytt mot Aftonbladets logga, som kommer att finns kvar under resten av läsningen:

Nu ser det ju nästan helt ut som en nyhetsartikel …

Nästa