Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 21

Läs texten:

Ser du någon skillnad?

Nästa