Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 21

Då kommer du hit:

Hur informerar Aftonbladet dig om vad det är du läser?

Nästa