Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 21

Statistiken används för att det påverkar dig mer än vanlig text!

Låt oss nu kritiskt granska statistiken:

4 829 729 kr är 44,4 % av 10 884 329 kr!

Men är verkligen den röda stapeln ungefär dubbelt så hög som den vita?

Nej, den ser ut att vara cirka 4 gånger högre (mer exakt: den vita stapeln är cirka 23 % av den röda i längd)!

Jämför själv!

Staplarna borde se ut ut ungefär så här:

Hur kan det gå till? Är det någon som gjort något fel när de ritade staplarna? Nej, staplarna är korrekta och de visste exakt vad de gjorde …

Förklara hur detta går ihop!

Och förklara samtidigt varför staplarna har olika färg!

Nästa