Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 19

Rätt svar är “R”!

Förklara varför!

Näsa