Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 19

Vad ska vara i sista rutan?

Nästa