Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 18

Vad symboliserar de olika figurerna i filmen?

Rektangeln?
Cirkeln?
Den lilla triangeln?
Den stora triangeln?