Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 16

Gå ut i köket och ta fram tre djupa skålar.

  1. Fyll skål A med varmt vatten (men inte så att du bränner dig)!
  2. Fyll skål B med kallt vatten!
  3. Fyll skål C med ljummet vatten!

Stoppa sedan ner varsin hand i skål A och B!

Stoppa sedan ner dem båda i skål C!

Hur känns vattnet i skål C för respektive hand?

Nästa