Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 13

Vad tror du att Sharons föräldrar tycker om sin dotter och hennes beteende?

Nästa