Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 0

När var den senaste gången du blev manipulerad till att tycka eller att göra något?

Skriv ner hur personen gick tillväga för att manipulera dig!

Nästa