Pröva själv – Konsten att lära – Övning 8

Läs följande ord och säg vilken färg bokstäverna har, inte vad det står: USA = Röd

USA

Ryssland

Kina

Indien

Brasilien

Japan

Storbritannien

Nästa