Pröva själv – Konsten att lära – Övning 6

Jag tror inte att du klarade att komma fram till svaret 2 238 015, trots att du kunde göra alla enskilda beräkningar i huvudet, såsom 5×7, 5×8 och så vidare.

Varför inte?

Nästa